Huwelijk & Gezin

Wij geloven in de heiligheid van het traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw. 

A. God zelf heeft gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen is. [NBG] Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

B. Het huwelijk moet een verbintenis zijn voor het leven. Dit betekent dat wij niet achter echtscheiding staan. Uitzonderingen daarop zijn gevallen van overspel of geweld binnen het huwelijk, of overtredingen waarbij er geen herstel mogelijk lijkt te zijn. [NBG] Mattheus 19:4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 19:5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 19:6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

C. We geloven in de verplichting voor de man en de vrouw om binnen het huwelijk trouw te zijn tegenover elkaar en voor elkaar te zorgen, en de verplichting als ouders hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden volgens de normen en waarden van onze maatschappij, en hen normen en waarden bij te brengen in overeenstemming met het Woord van God. [NBG] Efezen 6:1 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. 6:2 Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) 6:3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. 6:4 En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.