Heeft u vragen?

Contact

ANBI PROFIEL

Algemene informatie

Rechtsvorm                : Kerkgenootschap
Statutaire naam         : Evangeliegemeente “De Deur” Oss
Statutaire zetel           : Oss
KvK nummer              : 
RSIN                             :

Bankrekening:

t.n.v. Evangeliegemeente de Deur te Oss