Heeft u vragen?

Contact

ANBI PROFIEL

Algemene informatie

Rechtsvorm                : Kerkgenootschap
Statutaire naam         : Evangeliegemeente “De Deur” Oss
Statutaire zetel           : Oss
KvK nummer               : 81905084
RSIN                             : 8622.64.327

Bankrekening:

t.n.v. Evangeliegemeente de Deur te Oss